Aspirasi-hasrat
Aman-tenteram
Anggota-ahli
Beban-tanggungan
Berkaliber-berkebolehan,berwibawa
Berkecimpung-bergiat
Berjasa-berbakti
berusaha-berikhtiar
Bimbingan-didikan
Berwawasan-berpandangan
Berorentasikan-berasaskan,berdasarkan
Bening-sunyi
Berpeluang-berkesempatan
Bersua-bertemu
Berkelanjutan-berlarutan,berterusan
Bertaraf-bertahap
Berlaku-terjadi
Berpakat-Bermuafakat
Bestari-bijak
Berpusat-bertumpu
Berbakti-berkhidmat
Emosi-perasaan
Fenomena-kejadian,keadaan
Inisiatif-daya usaha
Itensif-giat
Insaf-sedar
Insan-manusia
Hambatan-halangan,kekangan
Hormati-menyanjungi
Implikasi-kesan
Efektif-berkesan
Kos perbelanjaan
Konsep-idea
Komunikasi-perhubungan
Kegelisahan-kebimbangan
Kegiatan-aktiviti
Kronik-keadaan sangat teruk
Kelebihan-keistimewaan
Kesempatan-peluang
Kesejahteraan-ketenangan
Kegigihan-kesungguhan
Kritikan-teguran
Keinsafan-kesedaran
Faedah-manfaat
Flora-tumbuh-tumbuhan
Fauna-haiwan
Luntur-pudar
Luput-hilang
Lalai-cuai
Namun-tetapi
Produktiviti-pengeluaran
Prestasi-pencapaian
Prihatin-mengambil berat
Peluang-kesempatan
Panorama-pemandangan
prihatin-tumpuan
Pasti-tentu
Penerangan-penjelasan
Punca-sebab
Persidangan-perundingan
Prestasi-pencapaian
penjuru-sudut
Meluas-tidak terbatas
Menberansangkan-amat mengalakkan
Menbendung-mengawal
Memupuk-menyemai
Merealisasikan-mewujudkan
Moral-aklak
Memangkin-mepercepatkan
Menyuntik-menberikan
Meminimumkan-mengurangkan
Merangka-menghasilkan
Meliputi-merangkumi
Mengamalkan-mempraktikkan
Melibatkan-membabitkan
Menjelang-hampir
Menjalinkan-mengeratkan
Melanggar-menerjah
Mengatur-menyusun
Menetap-melihat
Muafakat-persetujuan
Mengecapi-menikmati
Menguatkan-mengukuhkan,memantapkan
Menbiasakan-menyesuaikan
Melanjutkan-meneruskan
Menenpuh-menhadapi
Mengingati-mengenang
Majoriti-kebanyakan
Memaklumkan-menberitahu
Mempunyai-memiliki
Mengurus-mengatur
Mesyuarat-perundingan
Mencadangkan-mengesyorkan
Meransangkan-mengalakkan
Menbasmi-menhapuskan
Mengaplikasikan-mengunakan
Menerajui-mengendalikan
Meruncing-kriktikal,parah
Mencetuskan-kritikal,parah
Mencetuskan-Menimbulkan
Menkaji-meninjau
Mendorong-mengalakkan
Matlamat-tujuan
Menggembleng-menyatukan
Mencegah-menhalang
Menimba-memperoleh
Mengesyorkan-mencadangkan
Rekreasi-riadah
Rancak-pesat
Ringkas-singkat
Strategi-taktik
Sektor-bidang
Seimbang-setara,setanding
Sasiah-peribadi
Segelintir-sebilangan,sebahagian
Status-kedudukan
Selaku-sebagai
Sasaran-tumpuan
Saban- tiap-tiap
Sistematik-teratur
Segera-cepat
Semuafakat-sependapat
Situasi-keadaan
Toleransi-tolak ansur
Tujuan-matlamat
Terbabit-terlibat
Terjebak-terperangkap
Teknik-kaedah
Tempoh-masa
Terhakis-terhempas
Taklimat-penerangan
Takrif-definasi
Ternama-terkemuka
Tragedi-peristiwa
Terhasil-terbentuk
Teladan-contoh
Tertarik-terpikat
Tersohor-termasyur
Rekreasi-riadah
Rajin-tekun
Ringkas-singkat
Strategi-aktik
Sektor-bidang
setara-seimbang,setanding
Sandaran-pedoman
Berdedikasi-bertanggungjawab


Turun padang - Mengambil bahagian
Menelur idea yang bernas- menhasilkan pemikiran yang baik
Berganding bahu - bekerjasama
Bersiap siaga - bersiap sedia

Karya Editor Kelab Bahasa Melayu