Jom Lawati ( Klik LOgo)


Pelbagai Berita & Perkembangan Pra Universiti

Video

Senarai Penutup Wacana

Penanda Permulaan Karangan
Pada era globalisasi ini
Dalam zaman pascakemerdekaan ini
Dalam meniti arus kemodenan ini
Dewasa ini
Pada masa kini
kini
Dasawarsa ini
Dalam meniti kehidupan marcapada
Sejak sedekad yang lalu
Sejak negara menikmati arus kemrdekaan
kebelakangan ini
belakangan ini
Sejak akhir - akhir ini

Penanda memulakan isi baharu
selain itu
Di samping itu
Sementara itu
Lebih-lebih lagi
Dalam pada itu
Lain daripada itu
Pada Waktu yang sama
Seterusnya

Penanda huraian isi karangan
Hal ini demikian kerana
Hal ini berlaku kerana
Hal ini terjadi kerana
Hal ini disebabkan oleh
Hal ini wujud akibat daripada
Hal ini bersangkut-paut dengan
hal ini berpunca daripada
Hal ini tercetus apabila
Hali ini timbul apakala

Penanda penutup isi
Kesannya
natijahnya
Akibatnya
Akhirnya
Dengan ini
Dengan berbuat demikian
Dengan keadaan sedemikian

Penanda menulis 2 huraian dalam 1 ayat

Justeru
Malah
Malahan
tambahan pula
Sekali gus
Di samping
Bahkan
Malar-malar

Penanda menberi contoh dalam karangan
Misalnya
Contohnya
Sebagai contoh
Tamsilnya
Sebagaimana yang kita sedia maklum
Antaranya adalah seperti

Penanda menhuraikan contoh
Hal ini mengakibatkan
Hal ini menyebabkan
Oleh itu
Maka
Oleh hal yang demikian
Oleh sebab itu
Jelaslah bahawa
Justifikasinya

Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza
Walaubagaimanapun
Walakin begitu
Meskipun
Walaupun
namun Demikian
Daripada perspektif yang berbeza
Jika dilihat dari sudut lain
Dengan kata lain
kontradiksinya
Di sebalik itu
Dalam pada itu
dari sudut lain

Penanda memulakan atau memasukkan peribahasa
Bak kata peribahasa.....
Bak kata peribahasa melayu ...........
Bak kata oarang tua-tua.....
Bak kata mutiara.....
Bak peribahasa........
Bak kata cendikiawan...
Persis kata peribahasa....
Persis kata peribahasa melayu...
persis kata orang tua-tua
Persis kata mutiara.............
Persis peribahasa....
Persi kata cendikiawan.....
hal ini sama dengan peribahasa......
Senario ini persis dengan peribahasa melayu,yakni......
Fenomena ini dikatakan........
Masalah ini sama dengan peribahasa.......
Saya yakin rakyat malaysia mengenali peribahasa........

Penanda memulakan perenggan penutup
Kesimpulannya
Intihanya
Secara tuntas
Konklusinya
Sebagai penutup wacana
Sebagai penghias bicara akhir
Sebelum mengakhiri wacana ini
Secara keseluruhan
Secara total

karya editor Kelab Bahasa Melayu

Tukar Ayat untuk rumusan,karangan & lain -lain

Aspirasi-hasrat
Aman-tenteram
Anggota-ahli
Beban-tanggungan
Berkaliber-berkebolehan,berwibawa
Berkecimpung-bergiat
Berjasa-berbakti
berusaha-berikhtiar
Bimbingan-didikan
Berwawasan-berpandangan
Berorentasikan-berasaskan,berdasarkan
Bening-sunyi
Berpeluang-berkesempatan
Bersua-bertemu
Berkelanjutan-berlarutan,berterusan
Bertaraf-bertahap
Berlaku-terjadi
Berpakat-Bermuafakat
Bestari-bijak
Berpusat-bertumpu
Berbakti-berkhidmat
Emosi-perasaan
Fenomena-kejadian,keadaan
Inisiatif-daya usaha
Itensif-giat
Insaf-sedar
Insan-manusia
Hambatan-halangan,kekangan
Hormati-menyanjungi
Implikasi-kesan
Efektif-berkesan
Kos perbelanjaan
Konsep-idea
Komunikasi-perhubungan
Kegelisahan-kebimbangan
Kegiatan-aktiviti
Kronik-keadaan sangat teruk
Kelebihan-keistimewaan
Kesempatan-peluang
Kesejahteraan-ketenangan
Kegigihan-kesungguhan
Kritikan-teguran
Keinsafan-kesedaran
Faedah-manfaat
Flora-tumbuh-tumbuhan
Fauna-haiwan
Luntur-pudar
Luput-hilang
Lalai-cuai
Namun-tetapi
Produktiviti-pengeluaran
Prestasi-pencapaian
Prihatin-mengambil berat
Peluang-kesempatan
Panorama-pemandangan
prihatin-tumpuan
Pasti-tentu
Penerangan-penjelasan
Punca-sebab
Persidangan-perundingan
Prestasi-pencapaian
penjuru-sudut
Meluas-tidak terbatas
Menberansangkan-amat mengalakkan
Menbendung-mengawal
Memupuk-menyemai
Merealisasikan-mewujudkan
Moral-aklak
Memangkin-mepercepatkan
Menyuntik-menberikan
Meminimumkan-mengurangkan
Merangka-menghasilkan
Meliputi-merangkumi
Mengamalkan-mempraktikkan
Melibatkan-membabitkan
Menjelang-hampir
Menjalinkan-mengeratkan
Melanggar-menerjah
Mengatur-menyusun
Menetap-melihat
Muafakat-persetujuan
Mengecapi-menikmati
Menguatkan-mengukuhkan,memantapkan
Menbiasakan-menyesuaikan
Melanjutkan-meneruskan
Menenpuh-menhadapi
Mengingati-mengenang
Majoriti-kebanyakan
Memaklumkan-menberitahu
Mempunyai-memiliki
Mengurus-mengatur
Mesyuarat-perundingan
Mencadangkan-mengesyorkan
Meransangkan-mengalakkan
Menbasmi-menhapuskan
Mengaplikasikan-mengunakan
Menerajui-mengendalikan
Meruncing-kriktikal,parah
Mencetuskan-kritikal,parah
Mencetuskan-Menimbulkan
Menkaji-meninjau
Mendorong-mengalakkan
Matlamat-tujuan
Menggembleng-menyatukan
Mencegah-menhalang
Menimba-memperoleh
Mengesyorkan-mencadangkan
Rekreasi-riadah
Rancak-pesat
Ringkas-singkat
Strategi-taktik
Sektor-bidang
Seimbang-setara,setanding
Sasiah-peribadi
Segelintir-sebilangan,sebahagian
Status-kedudukan
Selaku-sebagai
Sasaran-tumpuan
Saban- tiap-tiap
Sistematik-teratur
Segera-cepat
Semuafakat-sependapat
Situasi-keadaan
Toleransi-tolak ansur
Tujuan-matlamat
Terbabit-terlibat
Terjebak-terperangkap
Teknik-kaedah
Tempoh-masa
Terhakis-terhempas
Taklimat-penerangan
Takrif-definasi
Ternama-terkemuka
Tragedi-peristiwa
Terhasil-terbentuk
Teladan-contoh
Tertarik-terpikat
Tersohor-termasyur
Rekreasi-riadah
Rajin-tekun
Ringkas-singkat
Strategi-aktik
Sektor-bidang
setara-seimbang,setanding
Sandaran-pedoman
Berdedikasi-bertanggungjawab


Turun padang - Mengambil bahagian
Menelur idea yang bernas- menhasilkan pemikiran yang baik
Berganding bahu - bekerjasama
Bersiap siaga - bersiap sedia

Karya Editor Kelab Bahasa Melayu 

Peribahasa yang mudah untuk digunakan

Sepuluh jong masuk ke pelabuhan,anjing bercawat ekor juga
(orang yang tidak mengendahkan kemajuan dan perubahan)
Zaman beralih musim bertukar
(Sesuatu itu hendaklah disesuaikan dengan perubahan masa)
Sehari selembar benang,lama-lama menjadi kain
(tekun dan sabar menbuat kerja)
Duduk seorang bersempit-sempit,duduk banyak berlapang-lapang
(Pendapat yang ramai lebih baik daripada pendapat individu)
Mutiara tidak dimuntahkan oleh laut
(Ilmu diperoleh dengan belajar atau daripada pengalaman dan tidak datang sendri)
Laut mana yang tidak berombak,bumi mana yang tidak ditimpa hujan
(segala usaha mesti ada kesukaran dan cabarannya)
Bagai melepas batuk ditangga
(Melakukan kerja dengan tidak bersungguh)
Jauhari juga mengenal manikam
(orang yang bijak mengetahui tentang kelebihan sesuatu ilmu)
Sabar penghilang penat,tekun pembawa dekat
(sabar dan tekun membuahkan hasil)
Bagai menatang minyak yang penuh
(sesuatu perkara atau kerja yang dilakukan dengan penuh berhati-hati)

Karya Editor Kelab Bahasa Melayu

Soalan Bahasa Melayu Sekolah Menengah

Soalan Interaktif ini adalah HAK MILIK PKG SERIAMPANG.
Kami hanya mengambil pendekatan untuk ke soalan interaktifnya di atas sebab :
*Laman web PKG SERIAMPANG mengambil masa lama untuk LOADING
*Mempercepatkan Proses Pengajaran guru

Modul 1 Kata Nama
Modul 2 Kata Sendi Nama
Modul 3 Sendi Nama
Modul 4 Penjodoh Bilangan
Modul 5 Kata Sendi Nama 2
Modul 6 Pemajmukan
Modul 7 Kata Adjektif
Modul 8 Kata Nama
Modul 9 Kata Ganti Nama Diri
Modul 10 Kata Sendi Nama 3
Modul 11 Kata kerja
Modul 12 Tatabahasa
Modul 13 Pengimbuhan
Modul 14 Penggolongan Kata
Modul 15 Kata Sendi Nama 4
Modul 16 Melengkapkan Ayat
Modul 17 Peribahasa
Modul 18 Kata Hubung
Modul 19 Kata Adjektif 2

Soalan Interaktif Sekolah Rendah

Soalan Interaktif ini adalah HAK MILIK PKG SERIAMPANG.
Kami hanya mengambil pendekatan untuk ke soalan interaktifnya di atas sebab :
*Laman web PKG SERIAMPANG mengambil masa lama untuk LOADING
*Mempercepatkan Proses Pengajaran guru

Soalan Interaktif
Modul 1 Kata Nama
Modul 2 Tatabahasa
Modul 3 Kata Hubung
Modul 4 Kuiz Tatabahasa
Modul 5 Kuiz Tatabahasa
Modul 6 Kata Adjektif
Modul 7 Simpulan Bahasa
Modul 8 Kata Tanya
Modul 9 Kuiz Kata Tanya
Modul 10 Tanda Bacaan
Modul 11 Kata Sendi Nama
Modul 12 Kata Ganda
Modul 13 Tatabahasa
Modul 14 Kata Ganti Nama
Modul 15 Penjodoh Bilangan
Modul 16 Kata Seru
Modul 17 Penjodoh Bilangan 2
Modul 18 Penjodoh Bilangan 3
Modul 19 Peribahasa
Modul 20 Tatabahasa 2
Modul 21 Kata Sendi Nama
Modul 22 Simpulan Bahasa
Modul 23 Penjodoh Bilangan 4
Modul 24 Simpulan Bahasa 2
Modul 25 Kata Ganti Nama 2
Modul 26 Kata Adjektif
Modul 27 Tatabahasa 3
Modul 28 Sistem Bahasa
Modul 29 Simpulan Bahasa
Modul 30 Kata ganti Nama Diri
Modul 31 Kata Nama
Modul 32 Simpulan Bahasa
Modul 33 Kata Tanya
Modul 34 Penjodoh Bilangan
Modul 35 Penjodoh Bilangan
Modul 36 Kata Pemeri
Modul 37 Kata Ganti Nama Diri
Modul 38 Penjodoh Bilangan
Modul 39 Kata Sendi Nama

Rampai Bahasa

Sinonim
Antonim
Kata Banyak Makna
Penjodoh Bilangan
Tanda Baca
Simpulan Bahasa

Perumpamaan Pepatah

Ayat


Ayat Inti

Ayat Majmuk

Ayat Aktif

Ayat Pasif

Ayat Penyata

Ayat Tanya

Ayat Perintah

Ayat Seruan

Pengandaan

Pengandaan Penuh
Pengandaan Separa
Pengandaan Berentak
Pengandaan Berimbuhan

Pengimbuhan

Awalan
Akhiran
Apitan

Golongan Kata

 
Kata Nama
Kata Ganti
Kata Kerja
Kata Adjektif
Kata Hubung
Kata Seru
Kata Tanya
Kata Perintah
Kata Pangkal Ayat
Kata Bantu
Kata Penguat
Kata Penegas
Kata Nafi
Kata Pemeri
Kata Sendi Nama Sendi 2
Kata Pembenar
Kata Bilangan
Kata Keterangan
Kata Arah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Copyright © 2010 Kelab Bahasa Melayu All rights reserved.
    Wp Theme by Templatesnext . Blogger Template by Anshul