Penanda Permulaan Karangan
Pada era globalisasi ini
Dalam zaman pascakemerdekaan ini
Dalam meniti arus kemodenan ini
Dewasa ini
Pada masa kini
kini
Dasawarsa ini
Dalam meniti kehidupan marcapada
Sejak sedekad yang lalu
Sejak negara menikmati arus kemrdekaan
kebelakangan ini
belakangan ini
Sejak akhir - akhir ini

Penanda memulakan isi baharu
selain itu
Di samping itu
Sementara itu
Lebih-lebih lagi
Dalam pada itu
Lain daripada itu
Pada Waktu yang sama
Seterusnya

Penanda huraian isi karangan
Hal ini demikian kerana
Hal ini berlaku kerana
Hal ini terjadi kerana
Hal ini disebabkan oleh
Hal ini wujud akibat daripada
Hal ini bersangkut-paut dengan
hal ini berpunca daripada
Hal ini tercetus apabila
Hali ini timbul apakala

Penanda penutup isi
Kesannya
natijahnya
Akibatnya
Akhirnya
Dengan ini
Dengan berbuat demikian
Dengan keadaan sedemikian

Penanda menulis 2 huraian dalam 1 ayat

Justeru
Malah
Malahan
tambahan pula
Sekali gus
Di samping
Bahkan
Malar-malar

Penanda menberi contoh dalam karangan
Misalnya
Contohnya
Sebagai contoh
Tamsilnya
Sebagaimana yang kita sedia maklum
Antaranya adalah seperti

Penanda menhuraikan contoh
Hal ini mengakibatkan
Hal ini menyebabkan
Oleh itu
Maka
Oleh hal yang demikian
Oleh sebab itu
Jelaslah bahawa
Justifikasinya

Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza
Walaubagaimanapun
Walakin begitu
Meskipun
Walaupun
namun Demikian
Daripada perspektif yang berbeza
Jika dilihat dari sudut lain
Dengan kata lain
kontradiksinya
Di sebalik itu
Dalam pada itu
dari sudut lain

Penanda memulakan atau memasukkan peribahasa
Bak kata peribahasa.....
Bak kata peribahasa melayu ...........
Bak kata oarang tua-tua.....
Bak kata mutiara.....
Bak peribahasa........
Bak kata cendikiawan...
Persis kata peribahasa....
Persis kata peribahasa melayu...
persis kata orang tua-tua
Persis kata mutiara.............
Persis peribahasa....
Persi kata cendikiawan.....
hal ini sama dengan peribahasa......
Senario ini persis dengan peribahasa melayu,yakni......
Fenomena ini dikatakan........
Masalah ini sama dengan peribahasa.......
Saya yakin rakyat malaysia mengenali peribahasa........

Penanda memulakan perenggan penutup
Kesimpulannya
Intihanya
Secara tuntas
Konklusinya
Sebagai penutup wacana
Sebagai penghias bicara akhir
Sebelum mengakhiri wacana ini
Secara keseluruhan
Secara total

karya editor Kelab Bahasa Melayu